Aanbiedingen

Schuppen recreatie, natuurlijk genieten..

Voorwaarden

Bungalowgasten / Groepsaccommodatie

Reservering: de reserveringsbevestiging wordt binnen 2 dagen toegezonden. Deze bevestiging is het bewijs van boeking.  Betaling: 25% van het factuurbedrag binnen 1 week na ontvangst van de bevestiging, Restant uiterlijk 6 weken voor aankomst. Bij reservering minder dan 6 weken vóór aanvang dient het gehele factuurbedrag direct na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden voldaan. 
Annulering: Iedere annulering dient schriftelijk/ per email aan Schuppen Recreatie kenbaar gemaakt te worden. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht: bij annulering meer dan 6 weken vóór aanvang wordt 30% van de totale huursom in rekening gebracht, bij annulering binnen 6 weken voor de ingangsdatum wordt 100% van het totale huurbedrag in rekening gebracht. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.  Als annulering wordt tevens beschouwd niet tijdige en/of onvolledige betaling van de verschuldigde som. Door annulering vervallen alle rechten van huurder. (RECRON - voorwaarden van toepassing). Bij annulering zonder opgaaf van reden(No Show) kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van betaalde bedragen. 
Aankomst- en vertrekdagen: De aankomst- en vertrekdagen liggen in principe op vrijdag en maandag. Huurder kan de bungalow betrekken na 16.00 uur. Uiterlijke aankomsttijd 19.00 uur. Vertrek voor 10.00 uur. 
Eindschoonmaak: Huurder dient de bungalow “bezemschoon” op te leveren (dus geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, koelkast schoonmaken en vuilnis gescheiden in de diverse containers storten. Tijdens het schoonmaken wordt de bungalow gecontroleerd. Dus niet meteen bij vertrek. 
Bewoning: Het is niet toegestaan meer personen in de bungalow te laten overnachten dan waarvoor de bungalow is bedoeld. Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal ook als persoon, kinderen die slapen in een kinderbedje worden niet bij het aantal personen gerekend. Groepen: Betreft de reservering een aantal personen, die tezamen als groep kunnen worden aangemerkt, dan is degene die reserveert verplicht dit bij de boeking bekend te maken. Ongeacht de waarborgsom blijft iedere huurder aansprakelijk voor door hem toegebrachte schade. 
Huisdieren: Het meebrengen van maximaal 1 hond per bungalow is toegestaan, mits meteen bij de reservering aangevraagd.

  • Vlooienpreventie verplicht!!
  • Op het terrein dienen honden aan de lijn gehouden te worden.
  • Pitbullachtige honden worden niet toegelaten.
  • Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd.
  • De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.
  • Geen huisdieren van bezoekers. 

Waarborgsom: De waarborgsom wordt, na controle van de bungalow, na ± 14 dagen teruggestort onder verrekening van evt. schade of extra schoonmaakkosten. Dit ter beoordeling van de controleur.

Algemeen

Bezoekers: Indien de huurder bezoekers ontvangt, dient dit bij de receptie gemeld te worden. De huurder is aansprakelijk voor het gedrag van bezoekers en voor de door hen toegebrachte schade.

Klachten. Ondanks alle mogelijke inzet en organisatie is het mogelijk dat huurder een klacht heeft. Huurder dient deze direct aan de bedrijfsleiding ter plaatse te melden zodat hiervoor een oplossing kan worden gevonden. Wanneer huurder bij ontevredenheid dit pas bij vertrek kenbaar maakt, dan verliest hij eventuele rechten op vergoeding of compensatie. Indien de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost heeft huurder tot uiterlijk 14 dagen na vertrek uit het vakantiepark de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij Schuppen Recreatie waar de klacht nogmaals wordt onderzocht. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit het vakantiepark de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie, Suriname-straat 24, 2585 GJ Den Haag, dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies. 

Aansprakelijkheid. Schuppen Recreatie is niet aansprakelijk voor: * schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op hun terreinen of door het gebruik van de op hun terreinen aanwezige faciliteiten. * schadeclaims voortvloeiende uit geluids-overlast veroorzaakt door derden. * onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van technische apparatuur, faciliteiten en/of voorzieningen.

Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder c.q. de hoofdbewoner is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van zichzelf, van alle aangemelde personen als van bezoekers.

Algemeen voorbehoud.

  • Boekingen komen tot stand na acceptatie door Schuppen Recreatie.
  • (Druk-) fouten binden niet.
"Super familieweekend"
Met 30 personen was het een fantastisch familieweekend. Natuurlijk door het prachtige weer, maar ook de hele vakantieboerderij was perfect. Genoeg ruimte, grote tafels, veel zitruimte, ruime keuken, bjjna elke slaapkamer eigen sanitair. Voldoende kopjes, glazen, pannen etc. En niet te vergeten lekker schoon. En voor de kleine kinderen veel speelruimte buiten en in het diervertier. Kortom, een echte aanrader.
Anita Jochems     28-03-2022
"Familie weekend groepsverblijf"
Fantastische accomodatie, ruim, comfortabel, lekker verwarmd in het najaar, kortom het ontbreekt je aan niets.

Een duidelijk ingangs bord vanaf de weg zou wel een.verbetering zijn.
Wubbels     12-11-2019